Soita meille 02 0730 6710 | asiakaspalvelu@laskuttamo.com

Yrityksille2024-04-30T11:49:50+03:00

Yrityksille

Laskuttamon kevytyrittäjäjärjestelmä on rakennettu helpottamaan työn tilaajan toimintaa.

Osta palvelu kevytyrittäjältä ja työllistä. Laskuttamon avulla kevytyrittäjä työllistää itsensä sivu- tai päätoimisesti. Anna Laskuttamon hoitaa loput!

Miksi käyttää Laskuttamoa?

Kevytyrittäjyys alat

Kevytyrittäjyys alat

Kustannustehokkuus

Kustannustehokkuus

Ajansäästöä

Ajansäästöä

Uusi tapa tarjota työtä

Uusi tapa tarjota työtä

Vakuutusturva ja vastuullisuus

Vakuutusturva ja vastuullisuus

Joustavuutta

Laskuttamon kevytyrittäjämalli mukautuu yrityksesi muuttuviin työvoiman tarpeisiin. Työn tilaaminen keikka, kausiluontoisesti tai pidempiaikaisiin toimeksiantoihin, palkkioiden maksu, verobyrokratia ja vakuutusasiat jäävät Laskuttamon huoleksi. Yrityksesi voi keskittyä ydinosaamiseensa.

Vastuullinen toimija

Laskuttamo huolehtii byrokratiasta ja toimittaa työn tilaajalle ja kevytyrittäjälle työtilauksista selkeän raportin. Neuvomme myös työn tilaajia ja kevytyrittäjiä sopimuksellisista asioista.

Turvallinen ja vastuullinen työnteko on meillä lähtökohta. Kaikki Laskuttamon kevytyrittäjät ovat vakuutettuja tapaturma-, sekä vastuu- ja oikeusturvakuutuksella.

Ajansäästöä

Laskuttamon kevytyrittäjämalli tarjoaa yrityksille järjestelmän, joka hoitaa automaattisesti palkkioiden laskennan. Aikaa säästyy yrityksesi taloushallinnossa, mutta myös kevytyrittäjän päässä.

Kaikki tämä tapahtuu yhdessä portaalissa, josta saa myös ajan tasalla olevaa statistiikkaa tapahtumista.

Uusi tapa tarjota työtä

Nykyajan työntekotavat ovat monipuoliset. Yksi työntekijä saattaa usein tehdä töitä monelle toimeksiantajalle. Kevytyrittäjyysmalli tarjoaa kevytyrittäjälle mahdollisuuden vaikuttaa myös työn määrään.

Vakuutusturva ja yhteiskuntavastuu

Laskuttamon palvelumaksuun sisältyy tapaturma- sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Näin toimeksiantosopimukset ovat turvallisia sekä kevytyrittäjille että toimeksiantajille. Pyrimme varmistamaan, että Laskuttamon kevytyrittäjäksi ryhtyvillä on riittävät tiedot kevytyrittäjänä työskentelemisestä.

Laskuttamo lahjoittaa jokaisesta kevytyrittäjän nostamasta palkkiosta euron hyväntekeväisyyteen. Vuonna 2022 lahjoituskohde on ollut Mieli ry. Vuonna 2024 lahjoituskohde on Mieli ry.

Aloja joilla kevytyrittäjämme toimivat:

Laskuttamolla on seuraavilla aloilla kevytyrittäjiä.

  • IT ja teknologia
  • Konsultointi
  • Luovat alat
  • Myynti- ja markkinointi
  • Ravintola-ala

  • Rakennusala

  • Siivous- ja kunnossapito
  • Tapahtuma- ja viihdeala
  • Henkilö- ja pakettikuljetukset
  • Sähköurakointi

Eikö alasi ollut listan joukossa? Ota yhteyttä ja selvitämme alasi sopivuuden kevytyrittäjämalliin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuka vakuuttaa kevytyrittäjät?2022-10-27T14:37:43+03:00

Laskuttamolla on tapaturmavakuutus laskutuspalvelun kautta laskuttaville kevytyrittäjäjille. Vakuutus on voimassa Laskuttamon kautta laskutettavaa työtä tehdessä ja tähän työhön välittömästi liittyvillä matkoilla. Laskuttamolla on myös toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Siinä vakuutettuina ovat Laskuttamon kautta laskuttavat kevytyrittäjät laskutetun työn osalta.

Kuka huolehtii kevytyrittäjän sosiaaliturvasta?2024-04-30T11:00:50+03:00

Kevytyrittäjä vastaa itse sosiaaliturvastaan kuten yrittäjä. Mikäli vuoden aikana laskutettava tulo ylittää 9 010,28 euroa (alv 0%) (2024), on kevytyrittäjä myös velvollinen hankkimaan YEL-vakuutuksen, jonka tason kevytyrittäjä voi määrittää itse.

Paljonko kevytyrittäjälle maksetaan?2022-10-27T14:30:38+03:00

Palkkio työstä määritellään toimeksiantosopimuksessa vapaasti. Kevytyrittäjän tunti- tai urakkapalkkio ei ole sama kuin vastaava tuntipalkka työsopimuksessa, sillä kevytyrittäjä maksaa itse mm. sosiaaliturvansa ja eläkkeensä kuten yrittäjäkin. Kevytyrittäjän laskuttama arvonlisäveroton hinta on suunnilleen 1,5-kertainen verrattuna vastaavasta työstä maksettavaan tuntipalkkaan. Toimeksiantosopimuksessa on hyvä määritellä myös tiettyjen kellonaikojen ulkopuolella tehtävät työt, lisätyöt ja muut mahdolliset kulut.

Miten yritys hyötyy Laskuttamo-kevytyrittäjyydestä?2024-04-30T11:03:00+03:00

Laskuttamo hoitaa palkkioiden maksuun liittyvän byrokratian, jolloin yritys voi keventää omaa taloushallintoaan. Laskuttamo huolehtii myös kevytyrittäjien tapaturma- sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta.

 

Millä alalla kannattaa vaihtaa kevytyrittäjyysmalliin?2022-10-27T14:24:46+03:00

Kevytyrittäjyysmallia suositaan aloilla, joilla työvoiman tarve vaihtelee paljon kausittain tai työt ovat projektiluontoisia. Kevytyrittäjiä työllistetään paljon esimerkiksi logistiikka- ja rakennusalalla sekä tapahtumatuotannossa. Kevytyrittäjyysmalli sopii myös matkailu- ja ravintola-alan kausivaihteluihin.

Myös monet asiantuntijatyötä tekevät laskuttavat työstään kevytyrittäjänä.

 

Miten toimeksiantosuhde eroaa työsuhteesta?2023-02-27T15:29:24+02:00

Kevytyrittäjä ei ole yrityksen työntekijä eikä yritys kevytyrittäjän työnantaja. Kevytyrittäjän toimeksiantajana voi toimia yrityksen lisäksi yhdistys tai yksityishenkilö, joka ei ole rekisteröitynyt työnantajaksi. Kevytyrittäjä toimii kuten yrittäjä, mutta ilman omaa yritystä tai y-tunnusta. Kevytyrittäjä ei saa toimeksiantajaltaan palkkaa vaan laskuttaa tältä palkkion. Toimeksiantajan ei tarvitse vastata kevytyrittäjän vakuutusturvasta samalla tavalla kuin työnantajan palkansaajan vakuutusturvasta. Kevytyrittäjä huolehtii itse YEL -maksuista, Laskuttamo hoitaa tapaturma- ja vastuuvakuutukset.

Mitä Laskuttamo-kevytyrittäjyys tarkoittaa?2022-10-27T14:41:07+03:00

Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan työntekoa, jossa tekijä ei ole työsuhteessa yritykseen vaan laskuttaa yritystä laskutuspalvelun kautta. Laskuttamon kaltaisten laskutuspalveluiden kautta voi laskuttaa myös yhdistyksiä tai yksityishenkilöitä. Kevytyrittäjä ei tarvitse omaa yritystä tai y-tunnusta laskuttamiseen. Kevytyrittäjä ja yritys sopivat työstä toimeksiantosopimuksella. Kevytyrittäjä ei ole työsuhteessa Laskuttamoon. Kevytyrittäjä lasketaan työttömyys- ja sosiaaliturvan osalta yrittäjäksi.

Ota yhteyttä

Heräsikö lisäkysymyksiä? Myyntitiimimme auttaa sinua.

Yusuf

045 608 3867
yusuf@laskuttamo.com

Lue lisää

Go to Top