Kergeettevõtja ei ole ettevõtte töötaja ja ettevõte ei ole kergeettevõtja tööandja. Kergeettevõtja võib olla tööle võetud mitte ainult ettevõtte, vaid ka ühingu või üksikisiku poolt, kes ei ole tööandjana registreeritud. Kergeettevõtja töötab nagu füüsilisest isikust ettevõtja, kuid ilma ettevõtte või ärinimeta. Kergeettevõtja ei saa oma kliendilt palka, vaid esitab kliendile arveid komisjonitasu eest. Sponsor ei pea katma kergettevõtjate kindlustust samamoodi, nagu tööandja katab töötaja kindlustuse. Kerge ettevõtja hoolitseb ise Tyeli maksete eest, samas kui arveldusagentuur hoolitseb õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustuse eest.