Kerge füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine tähendab tööd, mille puhul töötaja ei ole ettevõtte palgal, vaid esitab ettevõttele arveid arveldusteenuse kaudu. Arveldusteenuseid, nagu Invoice House, saab kasutada ka ühenduste või üksikisikute arvete esitamiseks. Kergeettevõtja ei vaja arveldamiseks ettevõtet ega äritunnust. Kergeettevõtja ja ettevõte lepivad kokku käsunduslepingus. Kerge ettevõtja ei ole arveldusbüroo teenistuses. Töötuse ja sotsiaalkindlustuse seisukohast loetakse väikeettevõtja füüsilisest isikust ettevõtjaks.