Ei ole vaja palgata juhu-, osalise tööajaga või suviseid töötajaid, mistõttu välditakse kõrvalkulusid, töötajate kindlustust ja muid tööandja kohustusi. Arveldusplatvorm hoolitseb tasude maksmisega seotud bürokraatia eest, võimaldades ettevõttel oma finantsjuhtimist sujuvamaks muuta. Arveldusfirma hoolitseb ka õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustuse ning õigusabikulude kindlustuse eest kergetöövõtjatele.

Kergettevõtlusmudelist tulenevat kokkuhoidu võib ettevõte pakkuda töötajatele parema hüvitise näol.