Töö eest makstav tasu on lepingus vabalt määratletud. Kergeettevõtja tunnitasu või töövõtutasu ei ole sama, mis vastav tunnitasu töölepingus, sest kergeettevõtja maksab muu hulgas oma sotsiaalkindlustuse ja pensioni eest ise, nagu füüsilisest isikust ettevõtja. Kergettevõtte käibemaksuvaba hind on ligikaudu 1,5-kordne tunnitasu sarnase töö eest. Lepingus tuleks täpsustada ka väljaspool teatud tööaega tehtavaid töid, lisatöid ja muid võimalikke kulusid.