Arveldusbürool on õnnetusjuhtumikindlustus kergettevõtjatele, kes arveldavad arveldusteenuse kaudu. Kindlustus kehtib arveldusbüroo kaudu arvele pandud tööde ja selle tööga otseselt seotud reiside puhul. Arveldusbüroo on kaetud ka vastutuse ja õigusabikulude kindlustusega. See hõlmab kergettevõtjate arvete esitamist arvete büroo kaudu arvete esitamise eest.