Kergeettevõtja vastutab oma sotsiaalkindlustuse eest ise, nagu füüsilisest isikust ettevõtja. Kui aasta jooksul arvele võetav tulu ületab 8261,71 eurot (käibemaks 0%), on kergettevõtja kohustatud sõlmima ka YEL-kindlustuse, mille suuruse võib kergettevõtja ise määrata.