Jah, te saate arvele lisada tasusid.

Milliseid kulusid saab maha arvata?

Maksustamise eesmärgil mahaarvatavad kulud on materjalide ja tarvikute kulud ning reisikulud, mis on seotud tööga, mille kohta esitatakse arve.