Laskuttamo.com-i kaudu arvele võetud tööd ei arvestata töötaja kvalifikatsiooniperioodi hulka.

Töötuskindlustuse seaduse kohaselt käsitletakse kergettevõtjaid töötuskindlustuse puhul füüsilisest isikust ettevõtjatena.Alla 14 päeva kestvat täistööajaga füüsilisest isikust ettevõtlust, st lühiajalist füüsilisest isikust ettevõtlust, ei pea TE-ametile teatama.

Me ei saa kommenteerida, kas teil on õigus saada töötushüvitist, sest eri organisatsioonidel on selles osas erinevad tavad. Küsige alati eelnevalt oma töötukassast, TE-ametist ja Kelast.